ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ "ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ"

Ξ

 

ξάη = καθόλου 
ξαμώνω = συγκρίνω 
ξαμώνε = συγκρίνουν 
ξαν = ξανά, πάλι 
ξενιτέας = ξενιτευμένος 
ξενιτία = ξενιτιά 
ξάφτω = ανάβω 
ξεφτέρ = ξεφτέρι
ξουράφ = ξυράφι 
ξουράφαι = ξυράφια
ξύγαλαν = γιαούρτι
ξυγάλτα = γιαούρτια 
ξύδ = ξύδι
ξυλάγκ = ξύλινο δοχείο που κουνώντας το χώριζε το βούτυρο από το αριάνι 
ξυλέα = χαστούκι 
ξυλέας = χαστούκια 
ξυμίτς = γαμψομύτης 
ξύνω = χύνω 
ξύνε = χύνουν 
ξύουμαι = χύνομαι 
ξύουνταν = χύνονται 
ξυπνητήρ = ξυπνητήρι 
ξυπνητήραι = ξυπνητήρια 
ξύσκουμαι = ξύνομαι 
ξύσκουνταν = ξύνονται 
ξυστήρ = ξυστήρι 
ξυστήραι = ξυστήρια

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode