ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ "ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ"

Β

Βαγγέλτς = Βαγγέλης

βαδίζνε = βαδίζουν
βαθέα = βαθιά
βαρέλαι = βαρέλια
βαρέα = βαριά, συχνά
βαρκίζω = φωνάζω δυνατά
βαρκίζνε = φωνάζουν δυνατά
βασιλέας = βασιλιάς
βέτρε = κουβάς
βελόναι = βελόνια
βερεσμέντσα = έγκυος
βουδ = βόδι
βούδαι = βόδια
βούκα = μπουκιά
βούρα = χούφτα
βουρκέντ = βουκέντρα
βούτορον = βούτυρο
βουτούρτα = βούτυρα
βράδον = βράδυ
βράδαι = βραδιά
βρακίν = σώβρακο
βρακία = σώβρακα
βρεσ = βρέχει
βράσα = ανεμοβλογιά
βρασόλ = βραχιόλι
βρασόλαι = βραχιόλια
βραστάρ = παπάρα
βρεσή = βροχή
βρούλα = φλόγα

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode